Ta bort mossa på tak för att beskydda takpannor mot sprickskador

Mossa på taket kan ibland vara tjusigt men tyvärr medför det svårighet. Det gäller att röja mossa på tak I och med den kan medföra att tegelpannorna spricker och faller ner runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

spridarramp för järnsulfat

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (aktiv ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på hustak med enastående mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker tvaga bort varenda mossa så ska man bearbeta med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (aktiv ingrediens är Bensaltensid) som är ett enastående medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (prova först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och lossa greppet. Därpå så kan man börja med högtryckstvätten därför att skölja av resterna samt få pannorna helt fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill motarbeta mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, det här så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man skall nyttja sig av korrekt tryck. Om mossan sitter fast hårt så kan det således vara förståndigt att uteslutande jobba med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert samt omgående

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en fantastiskt lösning som alla med mossproblem på taket bör använda sig av. Detta är inget som kostar särskilt mycket och man tvingas ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska använda sig av mossa gti eller en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att handla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt betydelsefull så använd korrekt instrument

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta hjälp av andra ifall du inser att det blir för besvärligt att åstadkomma jobbet själv. Mer info: På den här sajten gräsmatta mossa.

Det är också relevant att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som åker i alla riktningar. Tänk på att nyttja bra skor och handskar.