Skador kan uppstå om takpannorna invarderas av mossa

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan även orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. För den skull är det angeläget att inte låta mossa växa över taket.

Mossor är vanliga växter, endast i Sverige finns det runt tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten relativt löst i underliggande material. Det är alltså inte svårt att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig och sur miljö vilket gör att mossa kan vara mer resistent än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att växa på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett bekymmer som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är relevant eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är även en bra idé att se över träd som står i närheten av huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan borta är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är således mycket angeläget att tänka på hur illa man vill ha bort mossan och vad annars man kan göra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att skrubba bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb. Klicka här omgående för mer data

Man kan även använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man nyttja miljövidriga medel.