Sanering med Anticimex

Den troligen största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa problem brukar man normalt finna i badrum och övriga fukta utrymmen. Klicka Nu för mer info

Privatpersoner samt bolag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt samtliga varianter av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess omgivning på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en tjänst som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels väldigt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga utgiften för att åtgärda en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att utföra besiktning av hus och villor innan köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att bedöma ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.