Så blir du kvitt möglet i husvagnen på bästa vis

Mögel i husvagn är ett besvär som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är också en ganska vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inomhus när man inte använder den. Det för att motverka eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande samt luddigt. Läs mer här

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan få dödande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör även vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppleva lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns en uppsjö diverse luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det tyvärr nog dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även utföra en del andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inne. På så vis undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att rengöra husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, med tanke på att det då vanligtvis är flera personer som lever på en mycket liten yta, vilket kan resultera i illa lukt, fukt och i flera led även mögel.

Det är några tips för att ta hand om och därmed undvika mögel i husvagn.