Så blir du av med mögel på bästa vis

Mögelborttagning, alternativt mögelsanering som det även kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel samt annan mikrobiell påväxt. En huvudsaklig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, om man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan få mögel samt annan påväxt. Detta är närapå alltid en konsekvens av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om illa dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara mycket svåra att få undan helt.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall även andningssvårigheter.

Man kan också drabbas av trötthet till följd av illa nattsömn på grund av de problem som mögel medför. Det är således viktigt att bli av med möglet samt förhindra att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite olika sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte bara med själva möglet utan också de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på flera sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha rengjort ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Länk till mer info

En annan procedur så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör att medlet kan tränga in djupare och det är för den skull en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det betydelsefullt att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!