Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är inte hela tiden som alla uppskattar mossa även om det I vissa fall kan vara fint att syna. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

gräsmatta

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och ge gräset en chans till att få överhanden. Har man bara en vanlig trädgårdsslang, bra skor och en aning tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oavbrutet får nytt vatten från slangen. järnsulfat hus.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man samma typ av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska bearbeta taket så jobbar man lite annorlunda.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därefter kan man skölja med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får tvätta innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därefter se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara hela tiden den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att införskaffa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på internet.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med många under egna namn.

Då är billigare för man beställer med detsamma från tillverkaren. Vanligtvis är det därjämte bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få professionell hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av utföra arbetet själv. Att vårda ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att innehava väsentlig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull besvärlig i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill applicera projektet. Mossan måste bort så det gäller att finna den smidigaste vägen till en mossfri trädgård och ett mossfritt tak.