Olika metoder och medel mot mossa

Det finns en uppsjö olika medel mot mossa, men frågan är om de faktiskt fungerar, och vilket som fungerar bäst? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är emellanåt dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord och för mycket vatten. Mossa kan också kom igång och gro på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan bli ett bekymmer därför att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det innebära att pannorna spricker. Således är det angeläget för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp på en stege samt skrapa bort mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor över taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man likväl tycker att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga utomhus i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, för att se hur pannan hanterar giftet.

Mossa har även en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är emellertid kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt god dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Ifall man vill få en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man bör utföra ofta, gärna ett par gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Klicka Här för mer info

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan utföra på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker åt ca 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den inom kort att vara tillbaka. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.