Mossa gti – ett mirakelmedel eller en flopp?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att handla på till exempel Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att sälja till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till nästan 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det främsta sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre gynnsam för mossväxt. Detta utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa tycker om att växa där det finns fukt, och gärna en aning skugga. Det är en härdad växt som, även om den inte trivs, kan hantera långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det sedan igen blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, i synnerhet i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, alltid i anknytning med gödsling av gräsmattan. Länk till ytterligare info

För att gräset ska må väl igen är det betydelsefullt att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en ordinär orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det många orsaker till varför man bör ha en bra dränering runt sitt hus.

Man ska dessutom gödsla lite sporadiskt därför att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan även behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare råd är att alltid använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt ifall man har en trädgård som är benägen att bli våt, detta med tanke på att återstående gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så klen lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att sköta den ihållande, inte enbart sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.