Mögel i krypgrund, hur man behandlar och undviker det

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att bygga grund på lite mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag samt korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligare är därför att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, också med källare. Om det görs på korrekt vis, i rätt miljö kommer det inte leda till några bekymmer. Fulstopp

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och för den skull för dålig ventilation inuti grunden, och att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan orsaka bland annat irritation i luftvägarna och en rad övriga symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, särskilt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla trötthet till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså inget man enbart ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara komplicerat att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt bästa.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med stöd av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö diverse avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och plats för bruk.

Man kan även använda sig av en procedur som kallas för fogging, särskilt om möglet har fått grepp i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.