Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Det är inte särskilt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis undermåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker oftast möglet genom att man upplever en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta uppleva lukten. Det är alltså inte varje gång lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får expandera ifred. Sådana platser är till exempel badrum, källare samt vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i olika förändringar som har skett sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken. Klicka Här och nu för mer info

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att vissa delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Vanligtvis utförs det så effektivt att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda ställen i huset gör så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad ventilation vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering bör man ta bort alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man först ta reda på hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det bästa sättet att fullständigt bli av med mögel och även de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har omfattande mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig ekonomisk hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på korrekt sätt! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.