Mögel ger dålig lukt

Flera som upplevt mögel vet att det vanligtvis uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man ständigt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som orsakar den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och också dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland angeläget att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det finns. Fulstopp

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel eller diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det förångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och arbetsamt, men det enda sättet som gör så att man blir till fullo av med mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.