Man kan effektivt få dän mossan med hjälp av en spridarramp

Stroller combi – för att gräset ska bli bättre

Otaliga vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan nyttja sig av stroller combi för att både gödsla och döda ogräs och det här kan funka otroligt bra.

bred spridarbom till vattenkanna

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan också vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta det här på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, många dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Starta som sagt med järnsulfat och vatten. Det är gott ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Om du vill förvalta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att göra det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man bestyra gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan förvalta gödslingen en regnig men varm dag så är det perfekt då kommer den nämligen att ge riktigt förnäm effekt.

Kommer detta att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en behandling med en bra produkt är allting som behövs för att erhålla en fin gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att använda sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns fulländad. Detta kan ta några säsonger för mossan är envis och så även ogräset. Men ifall du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Mer information: På denna sajten järnvitriol.

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad annorlunda bekämpningsmedel och produkter som kan innehålla lite skilda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera olika effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss verkan mot mossan. Det här är en finemang produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en meningsfull del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det skänker näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flertal är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas mycket. En självgående gräsklippare är en bra idé.