Lite fakta om diverse typer av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla vet vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen endast om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är oerhört intressant är att närapå samtliga nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med bildats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Närapå alla har vi förmodligen en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom väldigt praktisk till det mesta; man kan uträtta fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen enbart fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man bör dock akta sig för att nyttja högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och direkt exponering mot betong då det faktiskt kan försvåra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd smuts och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller väldigt varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig oftast av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar alltså mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att användning av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden samt terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.