Lavar i allmänhet

Det är oftast korsningar mellan sporsäcksvampar samt alger som utgör lavar. Svampens uppgift är att bistå med uppbyggnad, skydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är i huvudsak svampen som utgör laven samt bestämmer hur den växer och ser ut. Laven innefattar överbark och underbark vilket i stort enbart är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken utgår utskott som tillåter laven att foga vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs allra bäst i torra samt ljusa miljöer (även om det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med stor omväxling. De förökar sig både sexuellt samt asexuellt. De flesta lavar gillar att expandera på exempelvis sten. Dessa lavar utsöndrar ämnen som långsamt bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgodogöra sig. Vill man slippa att lavar fördärvar och förfular takpannor kan man förebygga med Tvärstopp eller avdöda aktuellt angrepp med hjälp av Fulstopp.

Svampen som bygger upp stomme för laven utgörs i flertalet lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är mycket omfattande och utgör närmare en tredjedel av samtliga svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de därpå utsöndrar så att de kan föröka sig. Olika typer av mögel, så som borstmögel och penselmögel. Alla sporsäckssvampar är dock inte negativa, till exempel jästsvampen är ju väldigt populär!

Då lavar ibland liknar olika mossor kan det då och då vara svårt att separera de tu. Om man anar att det växer mossa till följd av väta i ens trädgård alternativt annat så ska man begrunda en aning till innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan behandla gräsmattan för en struntsumma med Fulstopp så elimineras både mossa, lavar, antraknos och alla gräsmattans svampsjukdommar och virus.

En del saker är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar har inte stam, blad och rot. De kan klara sig helt utan vatten och torkar då ihop och hamnar i dvala. Mossor å andra sidan är oftast gröna till färgen, har både oftast stam och blad och har rottrådar (även om de inte har faktisk rot). De växer även helst där det är fuktigt. Det är således troligare att det rör sig om mossväxt, alternativt mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är generellt sett känsliga för luftföroreningar, dock i väldigt skiftande omfattning. Anledningen till varför luftföroreningar är så farliga för lavar är för att de inte har rotsystem och måste ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken inkluderar luften. Föroreningar leder till skador på lavens algdel. Detta leder i en del fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att reparera sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna obalans i energigivande och -tagande medför ofta lavens död. Mer information: På den här sajten

Eftersom mögel och mossa gärna uppfattas som skadeväxter har lavar många användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som funkar som enklare antibiotikum alternativt ämnen som kan användas åt färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav erhåller man skilda färger – rött, orange, brun… listan kan göras lång. Inte nog med det så har lavar särskilt i svåra tider ätits. Lavar består av riklig mängd kolhydrater (upp mot 90%) samt en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan också använda laven i brödbakning.

Lavar kan alltså vara riktigt nyttigt!