Kan du se skillnad på mossor och lavar?

Mossor och lavar är två ibland till synes identiska växter, men de skiljer sig åt på flera olika sätt. Båda kan växa över sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar också likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med stora mängder fukt och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är mestadels gröna i färgen och tar upp vatten samt näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott med tanke på att de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor ha rotliknande utskott som förbinder växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura och blöta, till exempel illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala omständigheter – med bra dränering, bra pH-värde och redigt gödslat – inte lika resistent som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och då det återigen blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket medför att de kan kom igång och växa på taket.

Det är angeläget att man håller efter sitt hustak så att mossa inte ska kom igång och växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan därefter kommer, kan det resultera i att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar däremot, växer gärna på torra samt soliga ställen. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att utgöra stomme samt skydd åt algen samt att suga upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi genom fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men flera andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem samt blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är mycket känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga bekymmer att klara sig totalt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i olika maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark och jord, men de kan även förekomma ihop med örter samt mossor. Somliga lavar växer på trädstammar och erhåller då sin näring från vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven. Vill veta mer Klicka Här

Andra lavar växer över stenar och utsöndrar då olika syror som långsamt löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan suga upp. Artindelning när det handlar om lavar är ibland komplicerad, med tanke på att det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet och utseendet skänker laven sitt namn och det är framförallt svampen som avgör på vilket vis laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är således ganska vitt skiljda, när man tittar lite närmre på det! Vill man få undan mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.