Hur går mögelsanering till?

Det finns en del saker att fundera på när det har blivit dags för mögelsanering. Det förekommer skilda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det finns samt vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan utöka sig ganska raskt i ett fuktigt, illa ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av illa isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta mindre och undermåligt ventilerade, vilket omedelbart blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också gro på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Följaktligen ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Vill veta detaljer Klicka Här

Oavsett hur omfattande eller litet mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat växa. Ofta rör det sig om illa dränering och lufttillförsel och ifall man åtgärdar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika vis. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att tillintetgöra svampen. Det är emellertid inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara mycket besvärliga att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå och kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt undanröja det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som därefter behandlas med Tvärstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får bort även svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.