Hur fukt påverkar krypgrund

En krypgrund kan enkelt påverkas negativt av fukt om den är ogynnsamt placerad alternativt om den är felkonstruerad. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att drabbas av fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan dessutom ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset samt marken. Ofta använder man betong samt lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att vara I behov av spränga samt att man med lätthet kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men mycket sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. För den skull ska man i förebyggande syfte behandla samtliga krypgrunder med Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda vis. Det första man ska utföra är naturligtvis att sanera för att bli av med mögel samt dålig lukt. Sedan är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Avverka all jord samt mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det fungerar som fuktreservoar samt grogrund för mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är rentav en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Följaktligen kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen måste fungera som kondensspärr och därför att minska ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna under vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel ifall man enbart har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man däremot större problem ska man nyttja isoleringen ihop med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs. Mer data här

När man väljer avfuktningsmaskin är det betydelsefullt att välja korrekt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan dessutom ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.