Har du mossa i gräsmattan?

Om man behandlar sin trädgård på rätt sätt kommer mossan försvinna. Det finns ca tjugotusen olika sorters mossor i världen varav omkring tusen växer i Sverige.

Mossa uppskattar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Normalt sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla enastående, men gräs kräver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en stegvis kyligare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det gör så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka oerhört bra, så till vida att mossan redan har fått fäste. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är nog fuktigt kommer också mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har bra dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna åt mossans utbredning.

I södra Sverige har man sett ett tilltagande problem med växande mossa i gräsmattan. Ett par anledningar kan vara sur nederbörd samt milda vintrar. Lägg till bristfällig gödsling så har man så småningom en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

I och med de många milda vintrarna som har varit räcker det numera inte jämt att bara ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det angripna området för att eliminera mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att inhandla på Granngården, till en mycket billigare penning. Man finner det på hyllan för grisfoder. Var noggrann med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man mixa själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med hjälp av vatten, drygt 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till omkring 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte motverka att mossan kommer tillbaka ifall gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså mycket viktigt att man ser över dränering, eventuellt glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar samt använder kalk mot försurning. Klicka Här för mer tips

Man kan dessutom använda Fulstopp, det tar dessutom bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan till exempel använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att fundera på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så gott som möjligt för gräset och på samma gång så dålig som möjligt för mossan.