Har din källare invarderats av mögel?

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därtill var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, i synnerhet när det gällde källare samt husgrund, då speciellt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt dålig isolering är kostsam och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, trots att den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således ganska effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där föranleda mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, kasst ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid växer på en synlig plats. Mögel växer gärna på organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, helst belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på diverse sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har också kommit fram till att mögel kan förorsaka sömnighet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Klicka Här för mer information Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden bör kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.