Den svenska marknadens vanligaste algmedel

Det finns minsann en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta funkar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, och vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera fullständigt enastående. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligtvis brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs tillsammans med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till det beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är precis det som tillverkarna vill åstadkomma.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man själv blanda kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att motverka alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas växa som badrum, källare samt andra utrymmen som har illa dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar åtskilliga år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna. Klicka Här för mer information

Vad man dock ska vara varsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.