De flesta vill bli av med mossan

Mossa, som för det mesta är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stjälk eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närbelägen miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som åstadkommer att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är komplicerat att eliminera. Det främsta man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro just där. Vanligtvis beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att bruka uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Vill veta mer Klicka Här

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men rätt otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en god idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och på hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Det därför att mossa medför så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Således är det angeläget att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på diverse sätt. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt undanröja mossan med hjälp av torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt sätt att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som åstadkommer så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock angeläget att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man endast sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man använda sig av olika medel, till exempel mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med vatten för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man införskaffa på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man bör tänka på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det bästa man kan utföra att verka förebyggande, med bra dränering samt näringsrik jord med neutral pH.