Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en omfattande mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att utöka där det finns fukt, så oftast har man inte enbart besvär med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar undersöka om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det enkelt att slänga, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé ifall man misstänker att det förekommer mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte gro över fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet på sådana ytor – typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varefter det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det. Klicka här för mer tips

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att utföra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande samt kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.