Bli kvitt oönskad mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en kategori växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på t.e.x. stenar i skogen, och man kan upptäcka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Somliga mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och får sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är således via bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord alternativt fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundtals är det lätt hänt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de uppskattar att växa på torra samt soliga stälen. Lavar är oftast grå alternativt grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på hustak bestående av tegel, eternit och skiffer, men växer också gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man bör avverka den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Många människor tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett frekvent bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Vanligtvis behövs en förbättrad dränering, men också gödsel och stundtals även kalk för att neutralisera en sur jord. Vill ni veta detaljer Klicka Här

Om man vill ta bort mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras oerhört varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer åter.

Man kan också använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli oerhört vackra inslag i ens trädgård.