Att sanera mögel

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och sammankoppla med stora kostnader. Det måste inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och utför ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs för den skull vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Vissa mögelsorter kan avge sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Ofta kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad dålig stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, utöver fukt, något att växa på. Det bör helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man förhållandevis enkelt bli av med genom att tvätta kaklet utförligt med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid betydelsefullt att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet enklare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen. Mer information: På den här sajten

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.