Att sanera hussvamp

Det är inte jämt som det är helt enkelt att bli av med hussvamp och oftast blir det ett omständigt projekt. Således bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger ofta latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut riskfyllda för virke och träkonstruktioner. Det har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att expandera krävs det fukt och vanligtvis är det många svampar och övrig mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Det gör det ibland komplicerat att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Vanligtvis pratar man om illa stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med hjälp av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan handla sig om flera miljarder sporer. Svampen kan också spridas fort om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att fundera på när det gäller hussvamp är att reducera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på distans är att ha det så torrt som genomförbart. Det är angeläget att understryka att torka inte tar död på hussvamp utan enbart medför så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så tvingas man vara radikal – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort – ifall funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan duga med att torka ut det noggrant. Elda upp allt det borttagna materialet omedelbart för att ta död på svampen!

Mer info: På den här sajten

Vanligtvis är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!