Ligorna bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en och bra checklista. Boken finns som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt. Klicka på bilden för mer info.
Klicka här för mer info

Det finns fler än ett led, och fler än en konkret bild, när det handlar om ID-kapning. Eftersom den mesta ID-kapningen idag sker genom internet så behövs givetvis datorkunniga personer i ligan, som kan genomdriva blåsningarna, i synnerhet när det handlar om framtagning av Spyware eller att rigga falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha enormt många, och olika, ansikten – det finns många steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Ofta tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju inte alls är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad även stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därnäst även handlar med den. Häleri förekommer också i samtliga de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av flera skilda anledningar, stundtals kan det vara så lätt att någon förfalskar ett pass eller ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att detta ska vara genomförbart måste en person med förmåga att skapa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Ibland läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det bolag de är medarbetare i. De har ofta smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns även de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Ofta behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett lätt sätt att få tillgång till sådana är genom att rekrytera så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med lättjänade pengar som på många sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten arbete som pengatvättare, vilket kan leda till allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undfly denna variant av “arbete” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det ofta även det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn köpa ett igångvarande bolag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man sedan varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske även betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – eller redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därefter plundrar man bolaget på alla pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en person som stjäl en annans post, ofta via dennes brevlåda.
Det finns fall där det pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i vissa fall har ID-kaparen även tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – vanligtvis under offrets semester som man vet allt om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara anledningar sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hem vars ägare har mest fördelaktig ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett lätt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och stjäla dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns vanligtvis flera led inblandade, en del ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan temporärt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därutöver en stor köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte hela tiden den som på förbjudet sätt har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna syften, utan vanligtvis säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella nätverk av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar därnäst den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allt från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande eller försäljning av icke existerande varor eller tjänster i den stulna identitetens namn m.m.