Historisk skildring om ID-kapning

Med ID-kapning följde mord

Om man blickar bakåt i tiden så får man medgiva att ID-kapning var ett ännu tyngre brott i sin vagga än vad det är idag. Den som kapade någons identitet för 50-100 år sedan gjorde det för att denne behövde en egen, helt ny, identitet – och för att stjäla någon annans tvingades man först döda offret vars identitet man ville åt. Kroppen var man tvungen att dölja väl för att kringgå att bli påkommen, men när det väl var gjort så kunde man anta den dödes namn, födelsedatum, personnummer samt annan privat upplysning. Givetvis fanns det annorlunda bakomliggande anledningar för denna typ av ID-kapning, men i regel låg drivkraften i att undkomma sitt eget öde; mer sällan handlade det om en strävan efter att bli rik.

ID-kapning genom telefonen

När hemtelefonen hade blivit vanlig så började ID-kapningar att äga rum över telefonlinjen. Detta var det första teknologiska forumet för metodisk kapning av identiteter. Vanligast var att ID-kaparen ringde upp en utvald individ med löften om arv, vinst alternativt andra mångsiffriga belopp, och för att “vinnaren” skulle kunna få dessa pengar behövde man privat information för att verifiera denne. Gemene man insåg inte att information såsom personnummer, adress samt bankkontonummer var känslig – särskilt inte bredvid löften om snabb förmögenhet. Den bedragna förlorade i regel alla sina tillgångar, och fick i utbyte ofta sitt liv slaget i spillror – medan de allra flesta ID-kapare kom undan. Idag sker så få som 7 % av alla ID-kapningsförsök via telefon, i jämförelse med nästan 100 % för 40-50 år sedan.

ID-kapning genom soporna ledde till rekordförsäljning av pappersstrimlare

När folk hade fått nog med upplysning och varningar gällande ID-kapning genom telefon så minskade de drastiskt i antal, men under 1980-talet blev soporna istället ett av de huvudsakliga målen för brottet. Efter att mängder av fall uppdagades där ID-kapare helt sonika hade grävt upp känslig information om intressanta personer ur deras sopor, blev pappersstrimlaren plötsligt omåttligt omtyckt på kontor runt om i världen.

I boken förekommer en större och bra checklista. Boken finns helt gratis som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt.se. Klicka på boken för mer information.
Klicka här omgående för mer information

Internet har gjort ID-kapning enklare än någonsin

Med hjälp av internets storartade entré i våra liv är vår personliga upplysning mer lättillgänglig än någonsin och ständigt kapas identiteter, både i Sverige och i resten av världen. Idag är hotet om ID-kapning ständigt pågående, det kan hända vem som helst, var som helst samt när som helst, och det har hittills inte funnits några enkla, effektiva och billiga sätt att skydda sig. Man har fått lita på den inte så tillförlitliga klassikern “Det händer inte mig”.