Vad för typ av hund är en vakthund och hur övar man och sköter man denna vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med uppgift att vakta. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria timmar. Under den tidrymd vakthunden icke befinner sig i tjänst hålls den isolerad från andra människor i sin hundgård. Varje vakthund skall ha 4-6 olika vakthundförare och enbart förare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Otaliga privata människor använder hundar för att vakta och skydda bostaden eller annan personlig egendom. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock stort från den utbildade vakthundens. Till skillnad från den yrkesarbetande vakthunden lever hunden tillsammans med ägaren och hans familj på dagarna och stängs nattetid in på det ställe hunden skall bevaka.

Vakthundens dressyr samt utbildning

Vakthunden är argsint och uppträder väldigt misstänksamt mot okända personer. Flera tror därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att få fram denna misstro. Inget är mer felaktigt. Vakthundsämnen är utvalda hundar som har en speciell misstro till obekanta utan att för den skull vara aggressiva. Vakthundens mentala status måste vara perfekt och under urbildningen byggs hundens självtillit stegvis upp. Detta sker genom att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot utsocknes personer. För att denna misstänksamhet ej ska förminskas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigdresserade, träffa andra personer än hundförarna. vakthund företag Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vilka anlitar riktiga vakthundar?

Vakthundar används av företag och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används likaså inom försvarsmakten och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man ej haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat territorium. Vare sig spioner eller plogbillar går självmant in till en vakthund. Vakthundar används dessutom till viss del av marinen.

Vilken är den utbildade vakthundens allra vanligaste syssla?

Vakthundens främsta uppdrag är att ge skall om och markera om någon främmande människa kommer in på det territorium som hunden skall bevaka. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning fortsätta in i hundens revir brukar vakthunden gå till anfall. Under utbildningen görs inga försök att styra alternativt stävja vakthundens intensitet vid angrepp. Mer vakthund info finns på vakthunden.com

På grund av inga försök görs att kontrollera eller inskränka angreppets våldsamhet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare alternativt skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.