Livsmedelsgodkänt natriumkarbonat

Många använder sig av natriumkarbonat för att avlägsna beläggningar från silverföremål. Natriumkarbonat strös ovan en snutt aluminiumfolie som täcker botten på förslagsvis en glasskål. Därefter häller man på kokande vatten.

Tanken är att silvret ska doppas i skålen så det kommer i beröring med folieytan och natriumkarbonatet. Det är centralt att ta bort grövre smuts och fett innan silvret doppas. natriumkarbonat i vatten Det bör dessutom varnas för att inte behandla nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten tenderar nämligen att bidra till mörka fläckar på de ting som ska behandlas.

När silvret doppas ner i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det inte bubblar längre är beläggningarna på silvret borta. Processen är mycket verkningsfull då silversulfider som utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir till en gas och därför bör man vara noga med att ventilera ordentligt. Det gäller speciellt när hårt oxiderat silver ska behandlas. Att ta bort beläggningar på det här sättet är mycket skonsamt i jämförelse med om putsmedel används.

Efter att beläggningarna på silvret avlägsnats ska silvret sköljas med kallt vatten följt av att man torkar och gnider det med en trasa. När det är gjort kommer silvret garanterat att glänsa och få nytt liv.

Den kemiska formeln för natriumkarbonat är Na2CO3, och kallas också för kalcinerad soda. Faktum är att det är ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Ämnet genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Om natriumkarbonat kommer i kontakt med huden så är det i princip ofarligt. Dock kan retning i ögonen uppstå. Att inmundiga natriumkarbonat är inte giftigt förutsatt att koncentrationerna är mycket små. Natriumkarbonat kännetecknas i sin fasta form av att det är ett relativt grovt fördelat vitt pulver.

Vanligtvis används pulverformen av tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett kraftfullt alkali. Vanliga användningsområden är inom glas- och tvåltillverkning. Natriumkarbonat är dessutom en komponent som används inom snustillverkningen.

Natriumkarbonat förekommer helt naturligt på jorden men kan också framställas artificiellt genom att blanda natriumklorid (salt) och ammoniak. Det finns stora fyndigheter av natriumkarbonat i exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat kan neutralisera fläckar och lukt samtidigt som det är ett ämne som själv är fritt från lukt. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts.

Man bör beakta att natriumkarbonat kan vara en aning frätande så därför rekommenderas att handskar samt skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Den som vill köpa natriumkarbonat hittar det vanligtvis i färghandeln.