Enastående förarbete med målarsoda

Det vattenfria ämnet natriumkarbonat kallas stundtals även för målarsoda. Det är ett effektivt rengöringsmedel som funkar utomordentlig för olikartad typer av tvätt. Till exempel är den som ska vävsätta eller tapetsera behjälplig av målarsoda då resultatet bli mycket bra. Man bör utförligt tvätta väggar som inte kräver förarbete. Tvätten utförs med hjälp av en svamp som kontinuerligt tvättas av i vatten.

Förutom att målarsoda är väldigt effektivt som rengöring av målarsoda så kan det bryta ned det ytskikt som finns på den gamla färgen tack vare dess starka alkali. Ny färg eller tapet får då lättare fäste eftersom målarsodan medför att ytan blir matt. Därför är målarsoda, som namnet antyder, utmärkt till rengöring innan målning. Därutöver fungerar målarsoda effektivt för rostborttagning.

Även för trädgårdsmöbler som är tryckimpregnerade så verkar målarsoda förvånansvärt effektivt. Det är heller inget undantag vad gäller hantering av trall. Även i tillverkningsindustrier använder man målarsoda flitigt, och då främst inom tvål-och glastillverkning.

Den kemiska formeln för Natriumkarbonat är Na2CO3 och är ett kemiskt ämne som räknas till ett av världens mest använda på jorden. Dess joniska förening genererar i vatten en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3).

Om man skulle få målarsoda på huden så är inte det överdrivet farligt eller att det skulle medföra risker. Däremot kan målarsoda lämna irritation om det kommer i kontakt med ögonen. Natriumkarbonat är inte farligt att förtära under förutsättning att det är oerhört ringa mängder. Dock är det ju svårt att se varför det ens skulle ätas. Det rekommenderas trots allt för säkerhets skull att målarsodans flaska är barnsäker.

Trots att natriumkarbonat är ett naturligt förekommande ämne på jorden så kan det också framställas via konstgjord process. Då blandar man natriumklorid (salt) och ammoniak för att ämnet ska bildas. Det finns enorma fynd av natriumkarbonat som är naturliga. Det har till exempel hittats i USA, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika, Turkiet och Kina.

Önskar man neutralisera vissa fläckar och typer av lukt så går det utmärkt att använda natriumkarbonat. Ämnet i sig är därjämte fritt från lukt. Målarsoda är väl lämpat åt all typ av rengöring av tyngre smuts. Men med tanke på att målarsoda kan uppträda en aning frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas.

Målarsoda finns att inhandla i dagligvaruhandeln, och de olika fabrikaten som finns att finna på marknaden är vanligtvis lätta att dosera och återförsluta.