Glukosaminsulfat – ett mirakelmedel mot ledbesvär

Glukosaminsulfat – ett mirakelmedel mot ledbesvär

Ute på marknaden finns det mängder av medel som kan hjälpa för att uppnå bättre livskvalité. På senare tid har det mycket effektiva glukosaminsulfatet uppmärksammats. Det är egentligen ett kosttillskott som kan behöva intas hos människor som lider brist på den kroppsegna substansen.

Glukosamin behövs i kroppen för att leder och brosk ska kunna bildas i kroppen samt förstärka det brosk och de leder som redan existerar i kroppen. Glukosamin ser till att kroppen inte blir skör i det avseendet. Substansen bidrar, i samverkan med fler substanser, till stabilitet för viskositeten i grundsubstansen. Det är en mycket viktig del för ledväskan.

Ett vanligt symptom vid ledbesvär är att lederna blir svullna. Smärtan blir påtaglig och i somliga fall upplever den drabbade smärta på flera ställen på kroppen. Ledbesvär behöver inte nödvändigtvis uppkomma enbart på ett ställe utan kan mycket väl uppkomma på flera ställen parallellt och vid samma tidpunkt.

Oavsett till vilken grad ledbesvären har nått så har substansen lindrande effekt. Men glukosaminsulfat används med fördel även vid lindring av symptomen vid artros. Enligt röntgen så drabbas ungefär 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år av artrosförändringar. Det är egentligen en ganska stor del av befolkningen och det är tydligt att det finns ett behov av lindring. Enligt forskning drabbas både män och kvinnor i lika hög utsträckning.

Det är viktigt att de drabbade kan återgå till sina normala fysiska aktiviteter. Paradoxalt nog så krävs det i många fall fysiskt aktivitet för att lindra ledbesvär. Men problemet för de drabbade av exempelvis artros eller andra liknande åkommor är att ledbesvären och smärtan hindrar från fysisk aktivitet. Då är glukosaminsulfat som hjälper till att mjuka upp leder och förbättra rörligheten, vilket i sin tur underlättar för fysik aktivitet. En längre tids besvär med leder och frånvaro av fysik aktivitet i tillräckligt hög grad medför självklart en rad andra riskfaktorer. Övervikt är det vanligaste, men även besvär med blodkärl o.s.v.

Exempelvis artros eller andra typer av ledbesvär kan vara relaterade till åldrande men det kan även ha ärftliga faktorer.

Glukosaminsulfat är även användbart på djur. Det är i synnerhet vanligt att hund- och kattägare ger sina husdjur glukosaminsulfat vid besvär. En hund eller katt ser sin rörlighet som livets mest stimulerande faktor. Faktum är att överaktiva djur kan få besvär med lederna på grund av sin mycket rörliga aktivitet. I dessa fall hinner inte djurens kroppar med att producera tillräckligt med glukosamin.

När djurens leder blir successivt blir stelare så kan det vara svårt för husse eller matte att upptäcka besvären hos djuren. En katt eller hund har ju inte lika lätt som oss människor att kommunicera. Husse eller matte måste ibland genomföra en grundlig utredning för att ta reda på vad husdjuret anser vara besvärande i vardagen. Tänk på att en hund eller katt som uppnått hög ålder löper större risk att drabbas av ledbesvär.