Glukosamin

Glukosamin

Den som har problem med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess rörlighet ska fungera som den ska så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur ger smörjande effekt för leder och brosk.

En del människor upplever dock problem eftersom hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och skyddar och har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder och hård träning. Dessa omständigheter kan innebära att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har således som uppgift att förhindra eller lindra slitage på leder och brosk, och det är många människor som har upptäckt av kosttillskottet.

Det finns många fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur många avseenden är det rentav en mirakulös åtgärd. Det ger till exempel inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Därför har det inte på något sätt skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan innebära symptomlindring hos patienter med lindrig grad av knäartros. Dessutom har människor med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att smärta avtagit helt eller åtminstone att besvären lindrats avsevärt vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår även lindra ledbesvär bättre än exempelvis naproxen och ibuprofen efter ett par veckors användning. De antiinflammatoriska preparaten har dessutom visat tendenser att leda till biverkningar.

Genom dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i förhållande till placebopreparat. Testerna har visat tydlig att det är lindrande för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar öka i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.