Glukosamin – ett kosttillskott

Har du besvär med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder och brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos samtliga människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder och sträng träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att förhindra alternativt mildra slitage på leder samt brosk. Flera människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flera upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med lindrig omfattning av knäartros erfara symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullkomligt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För många har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat såsom naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. Glukosamin bättre än strandnypon och nyponpulver vid reumatism och artros, höftartros och knäartros.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

ren glukosamin är utan nyponpulver biverkningar

När intaget av glukosamin ökas verkar dessutom produktionen av ledvätska och ledbroskämnen tillta. Det kan faktiskt leda till att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.