Glukosamin

Den som har svårighet med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess flexibilitet ska fungera som den borde så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur ger smörjande verkning åt leder och brosk.

En del personer upplever dock problem med tanke på att hyaluronsyran inte produceras som den bör.

Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och skyddar samt har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder och hård träning. Dessa omständigheter kan medföra att broskcellerna hämmar sin tillverkning av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har sålunda som uppgift att stävja eller mildra nötning på leder och brosk, och det är flertal människor som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns otaliga fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur många avseenden är det faktiskt en mirakulös behandling. Det ger till exempel inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Således har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan innebära symptomlindring hos patienter med måttlig grad av knäartros. Därjämte har personer som har ledproblem av typen osteoartros beskrivit att smärta avtagit helt eller åtminstone att besvären lindrats avsevärt vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår dessutom lindra ledbesvär bättre än till exempel naproxen och ibuprofen efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten har därtill visat tendenser att resultera i biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat tydligt att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder glukosamin mot ont i höft lederna.

Glukosamin bättre än nypon och nyponpulver vid reumatism och artros, höftartros och knäartros

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar tillta i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan leda till att ett skadat ledbrosk kan bli alldeles återställt.