Vad innebär det när ett ärende går till inkasso?

Innan ett betalningskrav går vidare till Kronofogden brukar det normalt först hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar krav medan krav från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har emellertid uppmärksammats att inkassobolagen hanterat vissa ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att personer får utstå allehanda bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av människor pengar på ett högst fräckt sätt. Det kan exempelvis handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte alltid lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen normalt till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Oftast först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så raskt som genomförbart medräknat pålagda kostnader för ränta. Därjämte tillkommer påminnelseavgifter och dessutom avgifter till inkassobolaget.

Stundtals hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt förbisett betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men då och då kan gäldenären ha bekymmer att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt sällsynt eftersom dålig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte helt främmande för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns även möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning ifall man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Ifall inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader samt avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det exempelvis bli svårare att ta ett lån. Värt att beakta är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget om gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan lämna över ärendet omedelbart till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens rörelse bygger på att människor försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att växa till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Ifall sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären måste betala avgifter.

Men ifall man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man förklara för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket. Ifall respons utebli kan man sända in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar företrädare i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och kontrollera att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand ifall tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även ifall det finns klagomål som underlag. norskt inkassobolag

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att tillhandahålla extra stöd för sin sak. Om Datainspektion finner det framgå att öppna ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

När en skuld går vidare till inkasso

Det är inkorrekt att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett krav från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det sker har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att lämna över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget måste gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du skall betala skulden till. För att undfly att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inklusive eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör självfallet kontakta inkassoföretaget om kravet är felaktigt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och redogöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att skapa en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det viktigt att uppge referensnummer m.m. efab inkassobolag Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att kolla upp om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli besvärligt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

Triple Sec – liköressens

Triple Sec är en likör som är ofärgad och näst intill vattenklar med frisk samt fruktig smak från apelsin och citrus. Typiskt för Triple Sec är att den har en tämligen hög alkoholhalt i jämförelse med flera andra likörer. Triple Sec har en påfallande doft av sin sötma och syrlighet med en överlägsen ton av citrusskal. Smaken används ideligen i olika drinkar, men kan stundvis ersättas av Cointreau.

Triple Sec finns också som sockerfri liköressens i Gert Strand ABs utbud. För flera är det otänkbart med sockerfri likör med tanke på att sötman i likör är så påtaglig och karaktäristisk. Men att sockerfri likör skulle sakna sötma är en inkorrekt tolkning.

Istället för socker använder sig Gert Strand AB av sukralos i sin essens. Varför? Det finns två goda skäl. Det ena är att sukralos är fritt från kalorier vilket naturligtvis är fördelaktigt för de som tänker på figuren. Den sockerfria liköressensen passar även utmärkt för diabetiker, vilket har varit en av baktankarna med produkten. Det är nämligen så att sukralos är ett förträffligt sockersubstitut för diabetiker.

Tvärtom från socker så utsöndras sukralos snabbt i kroppen utan att brytas ned. Sockernivån i kroppen hålls således på en jämn nivå när kroppen inte får någon energitillförsel. Ytterligare en fördel är att sukralos är vattenlöslig vilket får konsekvensen att ämnet ej lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos är ett konstgjort ämne som är 600 ggr sötare än socker per viktenhet. Ämnet framställdes för första gången 1976 och har kommit att användas stegvis i tempo med att ämnet blivit godkänt som sötningsmedel. Det var först 1994 som sukralos blev godkänt inom Europa. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Att mixa sin egen likör är både smidigt, enkelt och går hastigt. Många som provat denna metod går sällan tillbaka till att handla färdiga likörer. Därutöver är sockerfri liköressens med smak av Triple Sec minst lika söt i smaken som vanliga likörer.

Det definitivt ultimata är att mixa essensen ihop med okryddat brännvin som äger en alkoholhalt emellan 15 % – 40 %. Vad gäller Triple Sec så kan man med fördel välja brännvin med en alkoholhalt betydligt högre än 15 %. Genom att inte mixa essensen med kryddat brännvin slipper man riskera obehagliga överraskningar. Därmed inte sagt att det går att finna fullständigt fantastiska smakkombinationer, men det resulterar ju inte i klassisk Triple Sec – likör. För övrigt går det utmärkt att mixa essensen med vodka ifall man är ute efter en starkare likör.

När man blandar sin Triple Sec- likör så behöver man först och främst en innehållslös flaska som rymmer 750 ml. Däri häller man sin sockerfria essens för att därnäst blanda i tre fjärdedelar med alkohol. Flaskan ska sedan skakas redigt. Fortsättningsvis häller man i den resterande mängden av spriten och skakar flaskan ännu en gång. När man har en färdigblandad flaska likör är det betydelsefullt att låta smakerna förenas på bästa sätt. Således bör flaskan få stå några dagar så att likören blir så god och smakrik som möjligt. En färdigblandad likör kan drickas som den är alternativt blandas i drinkar.

Vill man testa smaken utan att mixa en hel flaska går det bra att i en första omgång blanda en tiondels flaska, d.v.s. 2 ml essens till 75 ml likör.

När du får ett anspråk från ett inkassobolag

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt antar. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att driva in kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och ej med detsamma till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör omedelbart betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, samt påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet ej är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och beskriva varför. Även om kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och klargöra sin situation.

Inkassobolagen är i flera fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att dela upp betalningen och göra en avbetalningsplan. Ibland kan man komma överens om en annan betalningsdag ifall man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. Klicka här nu för mer tips

Ifall man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget lämna över ärendet till Kronofogden. Det innebär att ännu fler kostnader och avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att erhålla en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad till exempel ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör emellertid ses som en varning. En borgenär behöver dock inte vända sig till ett inkassobolag ifall gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig omedelbart till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att människor skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler människor i skuld desto bättre för inkassobolagen. När företag är borgenärer är det normalt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får inkassera skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett bra sätt finns chans att åstadkomma stor avkastning.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar pengar på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster genom att gäldenären måste erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är väldigt vinstgivande för inkassobolagen.

Sockerfri liköressens med smak från Cocorum

Det har blivit dags för en världsnyhet i form av en sockerfri liköressens med smak av Cocorum från Gert Strand ABs sortiment.

Det är en essens som består av smak av både kokos och rom. Kokos är en smak som bidrar med en exotisk smakupplevelse enligt många, och en traditionell likör som har smak av kokos samt rom är Malibu som har sitt ursprung från västindiska Barbados. När Malibu introducerades var den tänkt som ett enklare alternativ åt bartendrar som ville servera något i stil med Pina Colada. Malibu blev raskt en omtyckt likör och blev en självklar komponent i ett enormt antal exotiska drinkrecept.

Vad skiljer Gert Strands liköressens från klassisk Malibu? Istället för att använda riktigt socker i essensen så är den framtagen av sukralos som är ett sockerfritt alternativ men ändå 600 ggr sötare. Det är ett syntetiskt sötningsmedel som i stort sett är fritt från kalorier.

Sukralos framställdes först 1976 och har blivit gradvis godkänt för tillämpning runt om i världen. Men det var inte förrän 1994 som sukralos blev godkänt för bruk inom EU-länderna. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Varför sockerfri liköressens? Sukralos är ett betydligt bättre alternativ åt diabetiker. Det beror på att det utsöndras fartfyllt i kroppen utan att brytas ner. Det medför att kroppens sockernivå hålls på en jämn nivå eftersom ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att substansen är vattenlöslig vilket medför att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Vad blandar man lämpligen essensen med? Det rekommenderas att mixa den med brännvin som saknar kryddning och som äger en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Likör brukar dock ha en alkoholhalt på mellan 15-25 %. Det går bra att mixa essensen ihop med vodka om man är ute efter en starkare likör.

Essensen hälls i en större flaska som rymmer 750 ml. Vidare häller man i tre fjärdedelar ihop med sprit och skakar om välgenomfört. När flaskan skakats häller man i den återstående mängden sprit och skakar om till dess alltsammans har blandats redigt. När man har blandat klart en flaska är det angeläget att smaken av brännvinet samt essensen förenas på bästa vis. För den skull ska blandning stå och vila några dagar så att smakerna verkligen sätter sig.

Det kommer absolut resultera i en mycket smakrik och härlig likör. Antingen dricker man den färdigblandade likören som den är med eller utan lite is, eller så använder man den till att blanda drinkar. Vill man först testa smaken av CocoRum och inte mixa en hel flaska så är det passande att mixa 1/10-dels flaska, vilket är 2 ml essens som genererar 75 ml likör.

Den som ännu inte upptäckt hur smidigt och enkelt det är med den här typen av hembryggning har något att se fram emot. Många fascineras över hur kvick processen är. Därutöver skiljer sig denna sockerfria liköressens med CocoRum-smak inte från vanliga sockerbaserade likörer. Den medför ingen skillnad alls i sötma.

Om inkassobolag

De privata inkassobolagen skickar begäran på att betala fakturor före ett speciellt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav innan det möjligtvis skickas vidare dit.

Den som har för uppsåt att handla en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att erhålla ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att lämna över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att inkassera skulden. Det medför att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att kringgå både betalningsanmärkning och fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och tydliggöra vari felaktigheten består.

I somliga fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Om man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer emellanåt att företagen vänder sig med detsamma till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att kränga sina förfallna fordringar betydligt mer nu än innan krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket medför att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en stor lönsamhet ifall de kan hantera den risken. Det är framförallt dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får dessutom inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det medför också att fordringarna kan växla innehavare ibland.

Ett bekymmer med de fordringar som inkassobolagen ibland tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är ifall det skickats bluffakturor som därefter gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens övervakning – struntar dessvärre helt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något felaktigt ifall ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att svara från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den person alternativt företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed om inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller särskilt om fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

I enlighet med god inkassosed så utreder å andra sidan inkassobolaget så fort som möjligt ifall gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den person eller företag som vill ha in en skuld, om invändningen och vädja om ett utlåtande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett fastställande i ärendet bör gäldenären underrättas. Länk till mer detaljer

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är betydelsefullt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Inkassobolagens affärsidé

Att allt fler utsätts för bluffakturor rapporteras det ideligen om. Problemet är tilltagande och i vissa fall kan det bringa att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Självfallet bestrider man att betala ifall man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen korrekt fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett bolag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Emellanåt vänder de sig genast till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett särskilt förfallodatum. Inkassokravet kommer först innan ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig undersökning. Inkassobolagen å andra sidan, är privata aktörer och således kan de olika inkassobolagens rutiner skifta.

Företag som vill inkassera en fordran har mot kostnad möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att inkassera skulder. Den som är gäldenär ska således inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, om skulden är korrekt och riktig, att gäldenären bör betala omgående för att slippa både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Men om gäldenären anser att skulden är inkorrekt bör denne snarast ta kontakt med aktuellt inkassobolag med förbehåll.

Om gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat sätt har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar även vara genomförbart att skjuta fram förfallodatumet.

Att människor i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl överlagd. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler företag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer medför det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en stor lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är självfallet därför de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får även sina inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

I enlighet med Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Tyvärr kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av till exempel en bluffaktura kan utgå från att något är inkorrekt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla på en bestriden fordran.

I enlighet med god inkassosed måste ett inkassobolag vidta åtgärd omgående när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till uppgift att begära ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär dessutom att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. vilka inkassobolag har jag skuld hos När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Om en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Vill du ha hjälp när inkassobolaget ej visar god inkassosed?

Emmellanåt kan inkassobolag skicka krav på fordring även ifall det inte är korrekt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill kräva in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor beträffande fordringsanspråket.

Ifall svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man alltid beakta att Datainspektionen aldrig agerar ombud i tvister, vilket innebär att de endast har tillsyn över inkasobolagen för att kontrollera att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget över lag. För att Datainspektionen effektvit få bättre kontroll är de tacksamma för de tips och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand om tillsyn är en åtgärd att inleda. Därmed finns det ingen förpliktelse för Datainspektionen att inleda ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som underlag.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns egentligen inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Över lag gäller att det är bra att vara så konkret som möjligt i klagomålet och förklara missnöjet och beskriva vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att giva extra kraft åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en allmän handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym om man skickar klagomålet brevledes utan att meddela de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är tillräckligt välgrundat så kan de inleda ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med svar.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som tillsyn inleds. inkasso När Datainspektionen meddelar att någon vidare kontroll inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det viktigt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.