Vad innebär Ketos?

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ner fettsyror och på så sätt frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och följaktligen börjar fettlagret i kroppen krympa. För att produktionen av keton ska starta ska mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin.

Det leder oftast till att man inte är i behov av att äta lika mycket kalorier och således minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att känna extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når maximal hormonell verkan av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som händer i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppstå.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så vis att den är anpassad att utstå kortare perioder av både svält samt längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater därför att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att använda det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Naturligtvis förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid enkelt att hålla sig kvar i ett läge av ketos. Men å andra sidan behöver man inte vara i ständig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är emellertid en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för om man temporärt råkar lämna tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner genom ett stick i fingret men det finns dessutom urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – fastän man håller sig till en sträng kolhydratkost i enlighet med Atkins. För att få bättre resultat bör man inte bara undfly samtliga tydliga kolhydratkällor såsom till exempel pasta, ris samt potatis. Man bör också hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av överdriven föda av exempelvis kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir därför tufft att hamna i ketos.

Istället ska man alltså äta sig mätt genom att tillsätta mer fett i kosten. Välj exempelvis bort den andra köttbiten under en måltid och addera istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten gör nämligen att man känner sig mättare. Det medför dessutom att man äter mindre protein. Klicklänk till mer info.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara dödliga. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.