Absinthe, – den mest legendariska av alla drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man ingen mer legendarisk än absint.


Sveriges ledande Absinthsajt finns här.

De mesta människor innehar förmodligen en basal medvetenhet om att absint finns, men de mesta utav dem vet bara ett litet antal sanna fakta om alkohol alternativt alkohol samt blott en bråkdel utav dem har haft tillfälle att har ett glas utav denna mystiska dryck framför sej på bordet.

På grund av detta önskar jag med detta lilla inlägget framföra för eder läsare lite information om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess lysande förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint först gjordes.

Mycket berusande och smaksatt med anis, sägs absint få varit uppfinningen av Pierre Ordinaire, en doktor från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod kända för att få fabricera en medicinsk tonic som bar en stor likhet med absint.

Ändå var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som avyttrade formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som efter att etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin image som en läkemedelstonic och blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, drömmar och för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer och författare som Degas, Van Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde samt Mary Shelley att alstra målningar och böcker som har blivit klassiker i världens konst och litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot sprit i allmänhet samt mot absinthe speciellt.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd belägga att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var riskabel samt giftig, , även om endast en liten mängd malört fanns i en absint flaska.

En annan evenemang som skedde i begynnelsen utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om mannen hade en lång historia av att vara gravt alkoholiserad och missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder samt USA.

Frankrike följde efter år 1915.

Kanske för att det var förbjuden frukt, har flera av de falska rykten och historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än idag, trots att inne vetenskap innehar visat att malört inte är mer skadligt alternativt bildar dårskap än någon annan naturlig beståndsdel som pepparmynta olja alternativt vaniljextrakt.

Idag, i begynnelsen utav 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de mesta europeiska länder är absint totalt lagligt igen.

I USA (givetvis) finns det fortfarande grundnorm mot att alstra samt sälja den, även om olika affärsverksamhet innehar hittat på möjligheter att kringgå dessa bann.

Att dricka absint är inte längre ett brott.

För en amerikan, innebär det att det är acceptabelt att dricka absint, så länge du handlar det från en juridisk, icke-amerikanska källa som du kan finna Online.